Local BEST Group Messina

Mail address:
BEST Messina
Universita' degli Studi di Messina - Facolta' di Ingegneria
Contrada Di Dio (S.Agata)
98166 - Messina
ITALY

Office address:
BEST Messina
Universita' degli Studi di Messina - Facolta' di Ingegneria
Contrada Di Dio (S.Agata)
98166 - Messina
ITALY

Phone: +39 090 3977510
Fax: +39 090 3977471
Email: messina@BEST.eu.org
Homepage: http://www.BEST.eu.org/messina
University: University of Messina, Messina, Italy